PILHAS RECARREGAVEIS VARTA 2100 MAH AAHR6 1.2 V PACK 2